Hjemlighed på badeværelset

Hjemlighed på badeværelset

Hjemlighed på badeværelset 

Badeværelset udgør en meget stor andel af en plejeboligs (eller hospitalsstues) areal. Her er hygiejne naturligt i fokus, men de hygiejneprodukter, der er brug for i en plejesituation minder ikke meget om dem, man bruger i en gennemsnitlig husstand, og rimer i vores optik ikke på hjemlighed. Til gengæld er de afgørende for et godt og fleksibelt arbejdsmiljø for plejepersonalet.  

Derfor har vi designet et skab, hvor sprit, sæbe, papirhåndklæder og handsker er let tilgængelige, men ikke visuelt forstyrrende.  

Detaljerne i skabet tager højde for de skiftende udbud på hygiejneprodukter, og der er derfor gjort plads til mange forskellige typer dispensere i indretningen af skabet. Den udskiftelige bagplade giver fleksibilitet i forhold til at skrue nye ting op, uden at lave huller i vægge og vådrumsmembraner.  

i praksis er udskiftning af refills gjort så tilgængeligt som muligt, og her er ikke brug for særlige nøgler eller andet.  

 

Der er integreret lys i skabet, som kan kobles op på forskellige styringer, og lyset er her f.eks. valgt i en varm tone. Afhængigt af bygherres øsnker vil man kunne koble tændingen op på husets automatik. Således vil man f.eks. kunne koble det op på en overvågning af sengeområdet, hvis dette eksisterer i bygningen. Således vil et dæmpet lys kunne tænde, hvis en beboer stiger ud af sengen. Her vil beboerens opmærksomhed blive fanget, og toiletbesøget vil kunne foregå på en betryggende måde, uden at et højt lysniveau ødelægger nattestemningen. Vores antagelse er, at man efter endt toiletbesøg naturligt vil søge tilbage i seng. En sådan nudging vil muligvis kunne mindske “nattevandringer” på et demensafsnit.  

Almindelig automatik i forhold til tænd/sluk eller dæmp vil også kunne tilkobles, eller skabet kan fungere ved automatisk bevægelsessensor under skabet (ved håndbevægelse).   

Skabet ved at blive sat i produktion i SpaceInnovators regi, og kan allerede nu leveres med eller uden spejl, med skæv lågedeling og i både det viste “trælaminat”, der fremstår med en meget naturtro træfinish men som samtidig tåler hårdt brug. Derudover kan det leveres i forskellige farvede laminater, lakfarver og en billigere variant i melamin.